GWARANCJE

W związku z prowadzoną przez Organizatora działalnością turystyczną,

Biuro Turystyczne FOTO TOUR zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, posiada aktualny wpis do:

Rejestru Organizatorów Turystyki

oraz gwarancję ubezpieczeniową na pokrycie kosztów powrotu Klienta do kraju i pokrycie zwrotu wpłat

w razie niewykonania przez Organizatora zobowiązań umownych.

Gwarancja nr 02.731.426 udzielona przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.