BOLIMÓW, MAURZYCE

 W Bolimowie poznamy stare zawody (wizyta u garncarza, u kowala) lub lokalną sztukę – wykonanie kwiatów z bibułki. Dodatkową atrakcją jest udział uczestników wycieczki przy produkcji naczyń lub samodzielne wykonanie kwiatków. W ramach wycieczki wybieramy dwie dowolne wizyty. Następnie zwiedzamy skansen w Maurzycach prezentujący budownictwo i kulturę wsi łowickiej. Możliwość zorganizowania ogniska z kiełbaską (koszt 7 zł/os.).

Cena: 60 / 66 zł + 16 zł bilety