LITWA

  • Przejazd do Klasztoru Kamedułów w Wigrach. Zwiedzanie. Sanktuarium w Studzienicznej. Obiadokolacja,
  • Przejazd na Litwę – Kowno (kościół Witolda nad Niemnem oraz zabytki miasta Mickiewicza: Stare Miasto, Ratusz zwany „Białym Łabędziem”, Dom Perkuna, ruiny zamku). Szawle (Msza Święta i pobyt na Górze Krzyży). Przejazd do Wilna. Obiadokolacja, nocleg.
  • Zwiedzanie Wilna – miasta młodzieńczych lat Mickiewicza i Słowackiego; (Ostra Brama, Cmentarz na Rossie, kościół św. Ducha, św. Jana, św. Piotra i Pawła, Archikatedra). Msza Święta w Ostrej Bramie. Obiadokolacja.
  • Zamek na Wodzie w Trokach – siedziba księcia Witolda – był głównym ośrodkiem kultu Maryjnego w Wielkim Księstwie Litewskim. Kościół Nawiedzenia NMP z cudownym obrazem Matki Boskiej Trockiej. Kinessa i muzeum karaimskie.

4 DNI      Cena: 590 zł + 20 €