AUGUSTÓW – BIAŁYSTOK

  • Przejazd do Klasztoru Kamedułów w Wigrach. Zwiedzanie. Sanktuarium w Studzienicznej. Obiadokolacja, nocleg.
  • Sanktuarium Różanystok, Suchowola (kościół dzieciństwa ks. Popiełuszki), Sokółka, Sanktuarium Święta Woda w Wasilkowie. Białystok – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (ks. Michał Sopoćko – spowiednik siostry Faustyny). Możliwość odwiedzenia tatarskich meczetów w Bohonikach i Krynkach. Obiadokolacja, nocleg
  • Sanktuaria prawosławne w Supraśli, Hajnówce i na Górze Grabarce.

3 DNI      Cena: 290 zł